Bohemia Saxophone Quartet

 
DOUŠA, Eduard Koncert pro čtyři saxofony a orchestr *
DŘEVÍKOVSKÝ, Libor Malá suita pro hoboj a 4 saxofony *
DŘEVÍKOVSKÝ, Libor Kvintet pro harfu a 4 saxofony *
DUBOIS, Pierre Max 10 Preludes imaginares (pro saxofonové kvarteto a malý dechový orchestr)
DVOŘÁK, Antonín Bilblické písně (pro 4 saxofony a zpěv - alt nebo baryton)
GLASS, Philip Concerto for Saxophone Quartet and Orchestra
LUKÁŠ, Zdeněk Concerto grosso č.4 pro 4 saxofony a orchestr
LUKÁŠ, Zdeněk Liturgické písně pro alt solo a 4 saxofony
MACOUREK, Michal Jen tak... * (pro 4 saxofony, flétnu a kontrabas )
MADSEN, Trygve Quintet for 4 Saxophones and piano *
MADSEN, Trygve Sinfonia Concertante * (pro 4 saxofony a smyčce)
NAULAIS, Jerôme Saxtory (pro 4 saxofony a velký dechový orchestr)
WIMMER, Vladimír Mazel Tow! * (pro 4 saxofony, cimbál, kontrabas a djembé)

 

* věnováno Bohemia Saxophone Quartet